QAssistantClient Class Reference.

QAssistantClient-klassen gir et middel til a bruke Qt Assistant som et applikasjons hjelpverktoy. Mer.

Offentlige medlemmer.

Offentlige spor.

Egenskaper.

Detaljert beskrivelse.

A bruke Qt Assistant er enkelt: Opprett en QAssistantClient-forekomst, og ring deretter showPage () sa ofte som nodvendig for a vise hjelpesidene dine. Nar du ringer showPage (), blir Qt Assistant lansert hvis den ikke allerede kjorer.

QAssistantClient-forekomsten kan apne (openAssistant ()) eller lukke (closeAssistant ()) Qt Assistant nar det er nodvendig. Hvis Qt Assistant er apen, returnerer isOpen () TRUE.

En QAssistantClient-forekomst interagerer med en Qt Assistant-instans, sa hver gang du ringer openAssistant (), showPage () eller closeAssistant (), blir de brukt til den spesielle Qt Assistant-forekomsten som er tilknyttet QAssistantClient.

Nar du ringer openAssistant (), sendes signalet AssistantOpened () ut. Pa samme mate nar closeAssistant () kalles, blir assistentClosed () sendt ut. I begge tilfeller, hvis en feil oppstar, sendes feil () ut.

Denne klassen er ikke inkludert i Qt-biblioteket selv. For a bruke den ma du koble til libqassistantclient.a (Unix) eller qassistantclient.lib (Windows), som er innebygd i INSTALL / lib hvis du har bygget Qt-verktoyene (INSTALL er katalogen der Qt er installert). Hvis du bruker qmake, kan du bare legge til folgende linje i din profil:

Se ogsa “Legge til dokumentasjon for Qt Assistant” i Qt Assistant manualen.

Medlemsfunksjon Dokumentasjon.

QAssistantClient :: QAssistantClient (const QString & sti, QObject * foreldre = 0, const char * navn = 0)

Assisterende klientobjekt er et barn av foreldre og heter navnet.

QAssistantClient ::

void QAssistantClient :: assistentClosed () [signal]

Dette signalet sendes ut nar tilkoblingen til Qt Assistant er stengt. Dette skjer nar brukeren utgar Qt Assistant, eller nar en feil i serveren eller klienten oppstar, eller hvis closeAssistant () kalles.

void QAssistantClient :: assistentOpened () [signal]

Dette signalet sendes ut nar Qt Assistant er apen og klient-server kommunikasjon er satt opp.

void QAssistantClient :: closeAssistant () [virtuell plass]

void QAssistantClient :: error (const QString & msg) [signal]

Dette signalet sendes ut hvis Qt Assistant ikke kan startes, eller hvis det oppstar en feil under initialiseringen av forbindelsen mellom Qt Assistant og anropsprogrammet. Meldingen gir en forklaring pa feilen.

bool QAssistantClient :: isOpen () const.

Returnerer TRUE hvis Qt Assistant er apen; ellers returnerer FALSE. Se “apne” eiendommen for detaljer.

void QAssistantClient :: openAssistant () [virtuell plass]

void QAssistantClient :: setArguments (const QStringList & args)

void QAssistantClient :: showPage (const QString & side) [virtuell plassering]

Hvis Qt Assistant ikke er apnet, apner denne funksjonen den.

Eiendomsdokumentasjon.

Denne egenskapen gjelder om Qt Assistant er apen.

Fa denne egenskapens verdi med isOpen ().

Denne filen er en del av Qt-verktoyet. Opphavsrett og kopi; 1995-2003 Trolltech. Alle rettigheter reservert.